Web Analytics Made Easy - Statcounter
Menno van coehoorn
Terug in de tijd met Menno van Coehoorn: Het erfgoed van de Zuiderwaterlinie

INFO

30 juni 2023

13:30 uur

Hoofdwagt Grave

Terug in de tijd met Menno van Coehoorn: Het erfgoed van de Zuiderwaterlinie

Het is 20 juli in het jaar 1700, een vroege zomerochtend in het Friese Wijckel. Het dorp is gehuld in de ochtenddauw en de meeste Wikelers liggen nog in bed. Behalve twee personen. Ze passeren elkaar in de schemering op een verlaten zandpad. Een van hen is een boer gevolgd door zijn koeien. Hij blijft even staan om de langsrijdende man te paard in zich op te nemen, en neemt vervolgens zijn pet af uit respect. Menno van Coehoorn knikt lichtjes terug. "Hoe lang zal hij deze keer wegblijven?", mompelt de boer onhoorbaar, terwijl ze beiden hun eigen richting opgaan.
Menno van Coehoorn, een naam die synoniem staat voor militair genie en vestingbouwkundige. Als derde inspecteur-generaal van de Dienst der Fortificatiën en meester-generaal der artillerie heeft hij zijn stempel gedrukt op de verdedigingswerken van Nederland. Van Coehoorn was betrokken bij de vestingwerken van Zwolle, Nijmegen, Grave en Breda, maar zijn meesterwerk wordt beschouwd als de verdedigingswerken van Bergen op Zoom.
Meer dan drie eeuwen geleden, reisde Menno van Coehoorn door Brabant om de basis te leggen voor wat nu bekend staat als de Zuiderwaterlinie. Een uniek stelsel van verdedigingswerken en waterlinies dat een belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van Nederland. Het strategische belang van deze waterlinie was van onschatbare waarde en bood bescherming tegen vijandelijke invallen vanuit het zuiden.
Om de historie en de betekenis van de Zuiderwaterlinie te vieren, wordt op 30 juni 2023 een speciaal evenement georganiseerd in Grave, de eerste stop van Menno van Coehoorns inspectietocht. Op deze dag zal een kunstwerk worden onthuld, dat in de voetsporen van Menno van Coehoorn achterna reist, als eerbetoon aan zijn nalatenschap en om stil te staan bij de rijke geschiedenis van de Zuiderwaterlinie.
Het kunstwerk is niet alleen bedoeld als een visuele herinnering aan de grootsheid van Menno van Coehoorn, maar ook als een uitnodiging aan het publiek om het erfgoed van de Zuiderwaterlinie te verkennen. Het is een kans om terug in de tijd te stappen en de verdedigingswerken te ervaren zoals ze destijds waren. Het kunstwerk zal de verbeeldingskracht van bezoekers prikkelen en hen aanmoedigen om na te denken over de waarde van dit erfgoed in de hedendaagse context.
Het evenement in Grave belooft een feestelijke gebeurtenis te worden, waarbij ook bijzonder Graafs erfgoed wordt betrokken. Het Cloveniersgilde zal aanwezig zijn en met een traditioneel kanonschot het kunstwerk openen.